NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van leegstaande kantoren in Nederland en Belgie

previousnext

S-M-L heeft samen met Jeanne Dekkers architectuur uit Delft ontwerpend onderzoek gedaan naar de transformatiemogelijkhedenvan leegstaande kantoren. Dit onderzoek was gesubsidieerd door het Nederlands Stimuleringsfondsvoor Architectuur.

We selecteerden vier steden, om daar cases verder uit te werken: Amsterdam, Eindhoven, Antwerpen, Brussel.
Eerst werden mogelijke actoren op het veld geinterviewd en werd gepeild naar knelpunten en kansen, evenals potentiele urgente of speculatieve programma's. Ongeveer gelijktijdig werd een quickscan van relevante literatuur gedaan. Dan werden per stad vier tot zes cases uitgekozen voor concreet ontwerpend onderzoek. In Antwerpen komen o.a. de Diamantwijk aan het station en een bedrijventerrein langs het Albertkanaal aan bod, en in Brussel de Europese wijk, de VRT-site, de Keiberg in Zaventem.

Als basisconcept werd onderzocht in welke mate de transformaties van de kantoren, microtransformaties, een bijdrage konden leveren aan het concept van het productieve landschap op stadsregionaal niveau, vertrekkendvan de urgente & speculatieve programma's. Het ging hierbij dus niet meer alleen over de technische benadering van de gebouwen, maar eerder over de potenties van de stedenbouwkundige context.

Op 5 september 2012 vond een symposium plaats in Delft waarbij eerst een presentatie werd gegeven over de Meelfabriek door Ab van der Wielde, dan werd onze studie gepresenteerd, met tot slot een debat. In het debatpanelzaten Anneleen Lagae (coordinator Leegstand Kantoren gemeente Amsterdam), Ab van der Wiel, Harm Tilman (hoofdredacteur De Architect) en Rens Smid (zelfstandig raadgever).

jaar: 2012
opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor Architectuur
team: S-M-L met Jeanne Dekkers Architectuur
status: online publicatie
partners: R. Van Rossen (analyse)