VISIE

VISIE

visietekst metropolitaan landschap

previousnext

De nood aan 330.000 nieuwe woningen tegen2030 kunnen we aanwenden als een kans omeen koerswijziging in te zetten in het huidigemodel van verspreide verstedelijking. <BRW Die koerswijziging zet heelwat zekerheden op de helling. De uitdagingendie op ons afkomen vragen om een vernieuwende,integrale aanpak van het ruimtevraagstuk.Het model van het metropolitane landschapbiedt een duurzaam alternatief voor de Vlaamsenevelstad. Slim verdichten betekent ook datwe moeten aanvaarden dat de stad groeit.

lees verder in het artikel hieronder.